MIJN BANDEN OPZOEKEN PER MAAT
MIJN BANDEN OPZOEKEN PER NUMMERPLAAT
De in dit veld verzamelde informatie wordt onderworpen aan computerverwerking onder de verantwoordelijkheid van Midas, teneinde je type voertuig te identificeren en de producten en diensten te tonen die daarmee compatibel zijn. Dit veld is verplicht. Midas verwerkt deze gegevens ook voor statistische doeleinden en om zijn klantenkennis* te verbeteren en zo de inhoud, aanbiedingen en reclame te personaliseren. Voor meer details over de voorwaarden voor de verwerking van je gegevens of om bezwaar te maken tegen deze verwerking, klik hier. Je hebt de volgende rechten op je gegevens: toegang tot, rectificatie, verwijdering en overdracht en overdraagbaarheid van je gegevens en het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om de verwerking te beperken en het recht om te bepalen wat er met je gegevens gebeurt na je bezoek. Je kan deze rechten uitoefenen via info@midas.be. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, gelieve onze Privacy Charter te raadplegen.

Op dit ogenblik

Top Zoekopdrachten

Onze deskundig advies