Privacy

U bevindt zich op de internetsite van Midas.

1. Respect voor uw privacy
Midas springt uiterst voorzichtig om met de persoonlijke gegevens die via haar website werden verzameld. Daarbij stelt Midas alles in het werk om uw recht op privacy te garanderen.
Midas respecteert de professionele deontologische code op het vlak van het gebruik van persoonlijke gegevens.

2. Verzameling en behandeling van persoonlijke gegevens
Als u de internetsite van Midas bezoekt, kunnen uw persoonlijke gegevens verzameld worden wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert. Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor promotie van de diensten van Midas.

3. Gebruik van cookies
Een "cookie" is een klein bestandje dat wordt verstuurd door een internetserver en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Dit bestandje bevat informatie over uw bezoek aan een bepaalde internetsite.
Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring.

4. Uw gegevens en uw rechten
Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op kosteloze inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, dient u een brief te sturen naar:
Midas
Potvlietlaan 6
2600 Berchem
Tel: +32 (3) 286 83 50

5. Vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens
Midas neemt de nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, de elektronische overdracht van uw gegevens te beveiligen en uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of verandering.
De Midas website kan links bevatten die verwijzen naar andere sites. Wij zijn echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud en gebruikstoepassingen van deze externe sites. Wij stellen evenwel alles in het werk om de juistheid van de online gegevens te verifiëren.
De gegevens, merken en logo's die gebruikt worden op de Midas website mogen niet geheel, noch gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder een uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van Midas.

Vraag advies aan een Midas vakman in uw buurt
pix