webp

DUURZAME ONTWIKKELING

webp

DUURZAME ONTWIKKELING


Midas engageert zich om het gebruik van grondstoffen te beperken en een groot deel van haar afgedankte producten te hergebruiken en te recycleren. Zo dragen we elke dag actief bij tot een schonere wereld.


Ons moederbedrijf Mobivia Groupe engageert zich voor meer verantwoorde mobiliteit. Daar werkt ook elk Midas-filiaal aan mee. Onze gemeenschappelijke prestatiegegevens publiceren we in het rapport over de duurzame ontwikkeling van de groep. Zo willen we onze kennis delen voor een mobiliteit die nog schoner, veiliger en zuiniger is.


WE BEPERKEN DE IMPACT VAN ONZE ACTIVITEITEN


Midas is zich terdege bewust van de impact van haar activiteit op het milieu. Daarom engageren we ons dagelijks om concrete en meetbare maatregelen te nemen om die invloed te beperken.


Met dit ‘groene’ geweten in het achterhoofd maken we ons netwerk bewust van de voordelen van ecoverantwoordelijkheid. We hanteren een systeem van ophaling en hergebruik van afval en verbeteren onze communicatie tegenover klanten en franchisenemers.


WE BEHEREN DE MILIEUGEVOLGEN VAN ONZE ACTIVITEITEN


Midas heeft in elk land waar ze een vestiging heeft hoog renderende systemen voor afvalbeheer geïnstalleerd. Via 18 recyclagekanalen volgen we de levenscyclus van elk defect en gebruikt product van het begin tot het einde op. Dit systeem vereenvoudigt bovendien de ophaling, het vervoer en hergebruik van deze producten (olie, batterijen, banden, katalysatoren ...). Dankzij de introductie van dubbelwandige opvangtanks en oliescheiders kunnen we bovendien de effecten van afvalproducten op het milieu perfect beheren en inperken.


Deze programma’s worden strikt gecontroleerd en geven ons een aantal nauwkeurige opvolgingsindicatoren. Die gebruiken we om bepaalde maatregelen bij leveranciers te verbeteren en te bundelen.


Lees het volledige rapport van de Midas Groep uit 2015