De rol van de roetfilter (of deeltjesfilter)


Een roetfilter is sinds 1 januari 2011 verplicht op alle nieuwe dieselmodellen (vanaf september 2009 werden ze al geleidelijk geïnstalleerd op bepaalde modellen). Dit apparaatje is ontworpen voor de opslag van fijne deeltjes in de uitlaatgassen van een dieselmotor, die als kankerverwekkend worden beschouwd. Eenmaal de deeltjes in de filter verzameld zijn, worden ze vernietigd. Ze worden verbrand en tot as gereduceerd.


Er zijn verschillende soorten roetfilters. In nieuwe dieselauto's installeert de constructeur standaard een roetfilter van de nieuwe generatie, die meer dan 90% van het fijne stof vasthoudt. Oudere dieselvoertuigen zijn uitgerust met een deeltjesfilter van de eerste generatie die 30 tot 70% fijn stof kan opvangen. Een roetfilter wordt zo dicht mogelijk bij de motor in het uitlaatsysteem gemonteerd.

 

Tekenen van slijtage / Risico's

 

Tijdens lange autoritten op snelwegen vindt regelmatig en automatische regeneratie plaats.


Bij kortere ritten is de situatie echter anders, omdat de dieselmotor niet genoeg tijd heeft om voldoende op te warmen. Hierdoor wordt de brandstof niet optimaal verbruikt en scheidt de motor meer roetdeeltjes af. Zo raak de roetfilter sneller verzadigd. Bovendien loopt de temperatuur niet hoog genoeg op, waardoor de regeneratiecyclus niet gestart kan worden. Hierdoor raakt de deeltjesfilter verstopt en kan het motorvermogen afnemen bij korte trips.


In dit geval kan de boordcomputer in een wagen met een gesloten roetfilter zelfs een foutmelding geven en je aanbevelen om naar de garage te rijden voor een reparatie. De monteur moet dan de deeltjesfilter legen door een regeneratiecyclus te 'forceren'. Het nadeel is dat zo'n regeneratie kan leiden tot aftakeling van de deeltjesfilter, vooral wanneer dit laattijdig of herhaaldelijk gebeurt. In ieder geval wordt de levensduur van je roetfilter er aanzienlijk door verkort.


Een open roetfilter raakt niet verstopt omdat roet en stof nog steeds kunnen worden verwijderd. Uiteraard kan de filter in dat geval geen stof- en roetdeeltjes meer opvangen. Dieselauto's die voornamelijk korte ritten maken, zijn bijzonder gevoelig voor dit probleem, dat onvermijdelijk extra onderhoudskosten met zich meebrengt.


Een storing in de roetfilter kan dus aanzienlijke schade aan andere onderdelen van uw auto veroorzaken, zoals de turbo, katalysator, enz.


Een raad van onze expert

 

De eerste generatie roetfilters (jaren 2000) moet worden vervangen tussen 80.000 en 120.000 km, die van de nieuwe generatie pas tussen 240.000 en 300.000 km.

Een elektronische diagnose kan nodig zijn om storingen aan de roetfilter op te sporen.


Onze aanbevolen producten


Lees meer over de afregeling en vervanging van een roetfilter op onze pagina service roetfilter.