webp

Deskundig Advies
TECHNISCHE CONTROLE

webp

VEREENVOUDIGDE KEURING VOOR TWEEDEHANDSAUTO’S


Kent u de wetgeving en vereenvoudigde regelgeving om uw tweedehandswagen te laten keuren al? Een koninklijk besluit heeft de regels vastgelegd die gelden vanaf 14 augustus 2011. De nieuwe wet voorziet onder andere een visuele keuring van de staat van uw voertuig. Ook de regels voor de periodiciteit van de controles worden hernomen.


Is je wagen klaar voor de keuring?

Zorg dat je wagen de tweedehandskeuring goed doorstaat: kom langs bij Midas voor een snelle check. Maak online een afspraak in je Midas-garage.

>> Maak een afspraak


WANNEER GAAT U NAAR DE TWEEDEHANDSKEURING?


Een tweedehandskeuring is verplicht wanneer u uw wagen verkoopt en die wagen ingeschreven wordt op naam van een andere titularis. De keuring moet uitgevoerd worden vooraleer u uw wagen verkoopt. Tot nu toe bestond de tweedehandskeuring uit een volledige keuring van de onderdelen. Maar omdat een tweedehandskeuring enkel bedoeld is om de goede staat van het voertuig te verifiëren op het ogenblik van de inschrijving op naam van een andere titularis, werd de tweedehandskeuring vereenvoudigd.


WAT WORDT GECONTROLEERD BIJ EEN TWEEDEHANDSKEURING?


Eerst checkt men uw boorddocumenten, dus uw recentste inschrijvingsbewijs en keuringbewijs indien van toepassing. Ook worden uw kentekenplaat en chassisnummer gecontroleerd.

Daarna wordt de technische staat van uw voertuig gecontroleerd. Maar als uw voertuig minder dan 2 maand ervoor met succes een volledige periodieke keuring onderging (groen keuringsbewijs) en u uw voertuig sindsdien weinig gebruikt hebt, wordt verondersteld dat uw voertuig nog altijd in goede staat is. In dat geval volstaat nu een 'visuele keuring' van de technische staat van uw voertuig.


VISUELE KEURING


Bij de visuele keuring gaat de controleur na of uw voertuig sinds de laatste autokeuring geen schade geleden heeft. De controleur moet tijdens de visuele keuring niet alleen naar de verschillende punten kijken maar ze indien nodig ook bedienen alsook het geluid beoordelen of andere geschikte controlemethoden toepassen zonder apparatuur te gebruiken.

Er is één uitzondering op de visuele keuring: omwille van de verkeersveiligheid wordt bij een visuele keuring het remsysteem altijd gekeurd. Met technische controleapparatuur zoals de remmentestbank wordt nagegaan of uw remmen geen recente schade hebben opgelopen.

Indien bij de visuele keuring of de keuring van het remsysteem een technisch gebrek of een tekortkoming wordt vastgesteld, dan wordt het voertuig onmiddellijk onderworpen aan een volledige keuring, met inbegrip van een controle van uitlaatgassen, lichten enz.

Na de visuele keuring wordt geen nieuw keuringsbewijs afgeleverd, want het gaat niet om een volledige keuring. U ontvangt een document “Visuele keuring van het voertuig”, met daarop dezelfde gegevens als op het keuringsbewijs met uitzondering van de vervaldatum van het keuringsbewijs. Ook vermeldt het nieuwe document de voorziene uiterste datum voor de volgende periodieke keuring. De 'Visuele keuring van het voertuig' moet altijd vergezeld worden van het laatste keuringsbewijs.

Het nieuwe KB herneemt ook het reeds bestaande artikel i.v.m. de periodiciteit van keuringen van personenvoertuigen, wanneer het voertuig op naam van een andere titularis wordt ingeschreven.

Onder bepaalde voorwaarden moeten tweedehandsvoertuigen niet jaarlijks maar slechts tweejaarlijks gekeurd worden, net zoals “nieuwe voertuigen”. De wagens moeten daarvoor voldoen aan deze voorwaarden:

  • Tijdig voor keuring worden voorgereden
  • Afgifte van groen keuringsbewijs
  • Kilometerstand niet boven 100.000 kilometer
  • Niet ouder dan 6 jaar.

Daarnaast is de leeftijd van het voertuig op het moment van de controle bepalend voor de periodiciteit. Als het voertuig 4 jaar oud was bij de laatste periodieke controle, dan moet het 1 jaar later opnieuw aangeboden worden voor een periodieke controle, en daarna elk jaar of elke 2 jaar. Als het voertuig nog geen 4 jaar oud was bij de laatste periodieke controle, dan moet het aangeboden worden voor een periodieke controle als het 4 jaar wordt, en daarna elk jaar.


Terug naar Diagnose Pre-technische controle

Terug naar Deskundig advies Technische controle