VOORWAARDEN MIDAS ASSISTANCE

 

Laatste update: 14/11/2022

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDAS ASSISTANCE

 

De Algemene Voorwaarden Midas Assistance zijn van toepassing op voertuigen die in een Midas-garage in België volgende diensten hebben genoten:

 

 • een merkonderhoud of een groot onderhoud van 15 november 2021 tot 15 januari 2022
 • een merkonderhoud of een groot onderhoud van 07 juni tot 13 augustus 2022
 • een merkonderhoud of een groot onderhoud van 14 november 2022 tot 31 december 2022

 

Midas Assistance komt 24 uur/24, 7 dagen/7 tussen overeenkomstig de begunstigden om onmiddellijk en efficiënt hulp te bieden.

 

Begunstigden

De bestuurder en de inzittenden van het voertuig, tot het maximaal aantal zitplaatsen voorzien op de groene kaart, genieten gratis de pechverhelping.

De begunstigde moet een beroep doen op Midas Pechverhelping via het nummer: 0032 78 05 00 71.

 

Voorvallen die recht geven op pechverhelping

Mechanisch defect, lekke band, brandstofprobleem, verlies van de sleutels/vergeten van de sleutels in het voertuig.

 

Begunstigd voertuig

Het voertuig (enkel particuliere klanten) van minder dan 7,5 T, waarbij de begunstigde volgende diensten heeft genoten:

 • een merkonderhoud of een groot onderhoud van 15 november 2021 tot 15 januari 2022
 • een merkonderhoud of een groot onderhoud van 07 juni tot 13 augustus 2022
 • een merkonderhoud of een groot onderhoud van 14 november 2022 tot 31 december 2022


 

Het voertuig (professionele klanten, exclusief fleet klanten) van minder dan 3,5 T, waarbij de begunstigde volgende diensten heeft genoten:

 • een merkonderhoud of een groot onderhoud van 15 november 2021 tot 15 januari 2022
 • een merkonderhoud of een groot onderhoud van 07 juni 2022 tot 13 augustus 2022
 • een merkonderhoud of een groot onderhoud van 14 november 2022 tot 31 december 2022Territoriaal bereik van de pechverhelpingsdiensten:

A (Oostenrijk), AND (Andorra), BE (België), BG (Bulgarije), CH (Zwitserland), CY (Cyprus) – behalve het noordelijke deel, CZ

(Tsjechische Republiek), D (Duitsland), DK (Denemarken) – met de Faeröereilanden (FO), maar Groenland niet, E (Spanje),

EST (Estland), F (Frankrijk), FIN (Finland), FL (Liechtenstein), GB (Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland)

– met de Kanaaleilanden (Guernsey en Jersey), het eiland Man en Gibraltar, GR (Griekenland), H (Hongarije), HR (Kroatië), I

(Italië), IRL (Ierland), IS (IJsland), L (Luxemburg), LT (Litouwen), LV (Letland), M (Malta), MA (Marokko), MO (Monaco), N (Noorwegen), NL (Nederland) – behalve Aruba en de Nederlandse Antillen, P (Portugal), PL (Polen), RO (Roemenië), RSM (San Marino), S (Zweden), SK (Slowaakse Republiek), SLO (Slovenië), SRB (Servië) – behalve Kosovo en Metohija, TN (Tunesië), V (Vaticaanstad).


Dienstverlening bij immobiliteit van het voertuig:

In België, als het begunstigde voertuig is geïmmobiliseerd door een voorval dat recht geeft op pechverhelping, zoals hierboven vermeld, organiseert en stuurt Midas Pechverhelping een hersteller naar de plaats waar het voertuig is geïmmobiliseerd om het ter plaatse te depanneren. Als blijkt dat het voertuig ter plaatse niet rijklaar kan worden gemaakt, organiseert en zorgt Midas Pechverhelping ervoor dat het voertuig naar de dichtstbijzijnde Midas-garage of naar de Midas-garage naar keuze van de begunstigde wordt gesleept als de herstelling meer dan 3 dagen duurt.

 

In het buitenland, als het begunstigde voertuig is geïmmobiliseerd door een voorval dat recht geeft op pechverhelping, zoals hierboven vermeld, organiseert en stuurt Midas Pechverhelping een hersteller naar de plaats waar het voertuig is geïmmobiliseerd om het ter plaatse te depanneren. Als blijkt dat het voertuig ter plaatse niet rijklaar kan worden gemaakt, organiseert en zorgt Midas Pechverhelping ervoor dat het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage wordt gesleept.

 

De herstellingskosten van het voertuig blijven ten laste van de begunstigde.

 

Bijkomende dienstverleningen:

Als het voertuig niet kan worden hersteld binnen een termijn van 24 uur, heeft de begunstigde de keuze tussen:

 

 • de terbeschikkingstelling van een vervangwagen (categorie A/B) gedurende maximaal 2 kalenderdagen;
 • repatriëring naar zijn woonplaats;
 • de reis naar zijn eindbestemming verderzetten tegen de kostprijs van een repatriëring naar de woonplaats;
 • ter plaatste wachten (als het voorval op > 100 km van de woonplaats heeft plaatsgevonden): Midas Pechverhelping neemt de overnachtingskosten op zich ten bedrage van € 70 per persoon en per nacht (ontbijt inbegrepen) en voor maximaal 3 nachten.

 

Midas Pechverhelping stelt de begunstigde een vervoersbewijs (heenreis) of een ander geschikt middel ter beschikking om terug in het bezit te komen van zijn wagen die hersteld is in een garage in het buitenland.

 

Als het voertuig niet kan worden hersteld binnen de 3 kalenderdagen, zal Midas Pechverhelping het voertuig naar de woonplaats van de begunstigde repatriëren.

 

Recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens

Conform de geldende regelgeving, zullen de verzamelde Persoonsgegevens van de begunstigde worden verwerkt door Midas België en het Midas-netwerk, Verantwoordelijken voor de Verwerking. De verzamelde gegevens in het kader van de uitvoering van diensten (gegevens inzake de identificatie van de personen die deel uitmaken van, geïnteresseerd of betrokken zijn bij het contract, noodzakelijke gegevens om de pechverhelpingsdiensten uit te voeren en de contractuele relatie op te volgen, locatiegegevens van de personen of goederen met betrekking tot de pechverhelpingsdienst) zijn noodzakelijk om het contract tot verlening van pechverhelping afgesloten met Midas na te leven.

 

Deze noodzakelijke gegevens om de waarborgen van de pechverhelping te respecteren, worden doorgegeven aan de onderaannemers die bij pechverhelping betrokken zijn. Ze kunnen buiten de Europese Unie worden doorgegeven als het voorval plaatsvindt buiten dit gebied.

 

Deze gegevens kunnen ook dienen om verwerkingen uit te voeren die te maken hebben met het klantenbeheer in verband met de contracten, de facturen, de opvolging van de klantrelatie, zoals tevredenheidsenquêtes voeren, het beheer van bezwaren en van de dienst na verkoop.

 

Wanneer u een beroep hebt gedaan op de diensten van Midas, en tenzij bij bezwaar van uw kant, kunt u gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties van ons krijgen.

 

De gegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de commerciële relatie, vermeerderd met de geldende verjaringstermijnen. Daarna worden ze geanonimiseerd om voor statistische doeleinden te worden gebruikt.

 

U kunt te allen tijde, door uw identiteit aan te tonen, uw recht uitoefenen van bezwaar, uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdracht van uw Persoonsgegevens bij MIDAS nv of door een e-mail te sturen naar info@midas.be of een bezwaar indienen bij de Privacycommissie. U kan eveneens instructies geven voor toegang tot uw gegevens door uw rechthebbenden. Het volledige Charter Bescherming van Persoonsgegevens kunt u hier raadplegen.

 

Algemene bepalingen

De organisatie van de hierboven vermelde pechverhelping door de begunstigde of zijn omgeving kan enkel leiden tot een vergoeding als Midas Pechverhelping voorafgaand op de hoogte werd gebracht en zijn uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven, namelijk over de te gebruiken middelen bij het doorgeven van een dossiernummer.

 

De gemaakte kosten zullen dan op voorlegging van bewijsstukken worden vergoed, binnen de limieten waarbinnen Midas Pechverhelping de dienstverlening zou hebben georganiseerd.

 

Midas Pechverhelping behoudt zich het recht voor om de rechtvaardiging te vragen van het voorval dat de uitvoering van de diensten met zich meebrengt.

 

U kunt de PDF-versie van de voorwaarden hier downloaden.